مشخصات مدیر سایت داریا:

نام و نام خانوادگی: علی حسن زاده
زمان آغاز کار طراحی و راه اندازی داریا: شهریورماه 1390
شماره تلفن همراه مدیر سایت: 09390000000
زمان پاسخدهی از ساعت 08:00 تا 22:00 میباشد
ایمیل مدیر سایت، hassanzadeali20[at]gmail.com
آدرس دفتر مرکزی: تهران – میدان آرژانتین
همچنین شما می توانید از فرم زیر جهت ارتباط با مدیر سایت (علی حسن زاده) استفاده کنید.